Chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2018
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN MỚI
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

838/SGDĐT-VP 18/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2

255/CĐN 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

3

410/SGDĐT-GDTrH 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia

4

832/SGDĐT-VP 14/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bảo đảm ANTT, ATGT liên quan đến hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên địa bàn tỉnh

5

831/SGDĐT-CTTTHSSV 13/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trường học năm 2018

6

821/SGDĐT-KHTC 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ

7

822/SGDĐT-VP 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT

8

820/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

9

818/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo một số nội dung để tổng hợp phân bổ dự toán NSNN năm 2019

10

817/SGDĐT-GDTrH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Tin học THCS"

11

405/SGDĐT-GDTiH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tổ chức tập huấn dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học

12

183/SGDĐT-GDTXCN 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử cán bộ tham dự tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

13

813/SGDĐT-VP 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2018

14

812/SGDĐT-CTTTHSSV 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoãn kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2018

15

402/SGDĐT-KHTC 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tiếp nhận thiết bị dạy học dùng chung, môn hóa, môn sinh

16

403/KH-SGDĐT 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2018-2019

17

178/SGDĐT-GDTrH 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CB, GV tham gia Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 6, năm học 2018-2019

18

883/QĐ-SGDĐT 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019

19

400/TB-SGDĐT 04/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 6, năm học 2018-2019

20

151/HD-CĐN 03/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
 
 
 
       
 
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1052
     Hôm qua : 3314
     Tổng cộng : 17340791

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn