Hướng đến kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
3 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
4 Giải thể trường trung học phổ thông
5 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
6 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
7 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
8 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
9 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
10 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
11 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
12 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
13 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ; tin học
14 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
15 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
16 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
17 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
18 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
19 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
20 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
21 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
22 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
23 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
24 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
25 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
26 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
27 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phố thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
28 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
29 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
30 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
31 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
32 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
33 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
34 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
35 Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên
36 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
37 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
38 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
39 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
40 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
41 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
42 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
43 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
44 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thống do cơ sở nước ngoài cấp
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
45 Thành lập nhà trường, nhà trẻ
46 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
47 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
48 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
49 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
50 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
51 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
52 Giải thể trường tiểu học
53 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
54 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện
55 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
56 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
57 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
58 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
59 Giải thể trường trung học cơ sở
60 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
61 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
62 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
63 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
64 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
65 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
66 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
67 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
68 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
69 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
70 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
71 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
72 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
73 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
74 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
75 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
76 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
77 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
78 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
79 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
80 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
81 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
82 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://phanviennganhangphuyen.edu.vn/index.php/vi/news/tuyen-sinh/hoc-vien-ngan-hang-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2017-29.html
http://giadinh.edu.vn
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 305
     Hôm qua : 3673
     Tổng cộng : 15796471

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn