http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 từ năm 2008 - 2012  [ 07.10.2013 ]
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 từ năm 2008 - 2012  [ 07.10.2013 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 Cấp tỉnh năm 2013 - Môn Lịch sử  [ 22.03.2013 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 Cấp tỉnh năm 2013 - Môn Địa lí  [ 22.03.2013 ]
Đề thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 2011 - Môn Vật lý (THPT)  [ 28.01.2011 ]
Đề thi chọn HSG Lớp 12 Cấp tỉnh - Năm học 2010-2011 - Môn Toán  [ 08.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG Lớp 12 Cấp tỉnh - Năm học 2010-2011 - Môn Tiếng Pháp  [ 02.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG lớp 12 - Năm học 2010-2011 - Môn Sinh  [ 01.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Sinh học  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Toán  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Địa lí  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Lịch sử  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Văn  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 12 hệ GDTX  [ 10.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 9 THCS  [ 10.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 12 THPT  [ 09.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Sinh lớp 12 THPT  [ 08.02.2010 ]
Đề thi HSG lớp 12 Cấp tỉnh - Môn Lịch Sử- NH: 2009-2010  [ 10.12.2009 ]
Đề thi HSG lớp 12 Cấp tỉnh - Môn Địa lí- NH: 2009-2010  [ 10.12.2009 ]
Đề thi HSG cấp tỉnh lớp 12 - Môn Sinh- NH: 2009-2010  [ 10.12.2009 ]
Trang   1 2 3 4
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
     
     
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn