http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

Chào mừng năm học mới 2008-2009

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC-SKKN NGÀNH GIÁO DỤC

STT Nội dung chi tiết
1 Danh sách đề tài khoa học-skkn xếp loại A năm học 2007-2008
1 Danh sách đề tài khoa học-skkn xếp loại B năm học 2007-2008
 

(Gửi kèm theo công văn số: 1371  /GD&ĐT ngày 24   tháng 9 năm 2008 của Sở GD&ĐT)

TT HỌ
(1)
TÊN
(2)
CHỨC VỤ
(3)
ĐƠN VỊ
(4)
MÔN
(5)
HĐKH NGÀNH
XẾP LOẠI
1 Lâm Dương Đinh GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Hoá B
2 Trần Hữu Lộc GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Văn B
3 Lê Văn Tiến GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Toán B
4 Phan Văn Tùng GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Toán B
5 Trần Thị Kim  Mai HP  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Toán B
6 Lê Hồng  Phong GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Toán B
7 Đào Mậu Thắng HT  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Quản lý B
8 Trần Văn  Hai GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Sinh B
9 Phạm Xuân  Tích GV  Cấp 2-3 Sơn Thành TPT Đội B
10 Đỗ Đức  Thi GV  Cấp 2-3 Sơn Thành B
11 Bùi Đăng Ân GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Thể dục B
12 Nguyễn Ái Nam GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Toán B
13 Nguyễn Hữu Phúc GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Toán B
14 Đỗ Xuân  Đông GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Toán B
15 Ngô Thị  Hoà GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Địa B
16 Đỗ Thành  Nguyên BT Đoàn  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu CT ĐOÀN B
17 Đỗ  Thông GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Văn B
18 Nguyễn Trung  Bình P. HT  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Toán B
19 Nguyễn Văn  Thích GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Toán B
20 Đoàn Ngọc  Lan GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Toán B
21 Lê Thị Mai Thy GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Anh B
22 Nguyễn Thành  Nam GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Toán B
23 Nguyễn Lê Thanh Vân GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Toán B
24 Nguyễn Khắc Hoàng Tôn GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Toán B
25 Trần Thị Tuyết Dương  TT Niềm Vui Day C. tả
HS Khuyết tật
B
26 Trần Mỹ  Hạnh GV THPT  Lương Văn Chánh  Anh B
27 Nguyễn Thị Minh Vân  GV THPT  Lương Văn Chánh  Toán B
28 Nguyễn Thị Cẩm  Nhung GV THPT BC Nguyễn Công Trứ Anh B
29 Ngô Thị  Trung   THPT BC Nguyễn Công Trứ Anh B
30 Phạm Anh  Tân GV THPT BC Nguyễn Công Trứ Thể dục B
31 Lê Công  Đoàn GV THPT BC Nguyễn Công Trứ Toán B
32 Phạm Hoàng  Hạnh GV THPT BC Nguyễn Trãi Toán B
33 Lê Hồng Thái GV THPT BC Nguyễn Trãi Toán B
34 Nguyễn Thị Hoài Thuý GV THPT BC Nguyễn Trãi Hoá B
35 Trần Thị  Lành GV THPT BC Nguyễn Trãi Sinh B
36 Lê Đồng  Quang GV THPT BC Nguyễn Trãi Địa B
37 Nguyễn Thị Liên GV THPT BC Nguyễn Trường Tộ Hoá B
38 Nguyễn  Tổ trưởng THPT BC Nguyễn Trường Tộ Sinh B
39 Đỗ Thanh Tùng TT THPT BC Nguyễn Trường Tộ Toán B
40 Trương  Trí GV THPT BC Nguyễn Trường Tộ Toán B
41 Nguyễn Thị Thái Bình GV THPT BC Nguyễn Trường Tộ Toán B
42 Lê Giác Hiển GV THPT BC Trần Bình Trọng Sử B
43 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  GV THPT DTNT Tỉnh Anh B
44 Nguyễn Thị Kim  Xuân  TT THPT DTNT Tỉnh Sinh  B
45 Phan Thị Bích  Loan TT THPT DTNT Tỉnh Văn B
46 Lương Triều  Dương  Hiệu trưởng  THPT DTNT Tỉnh Quản lý B
47 Văn Kim  Điềm  CTCĐ THPT DTNT Tỉnh Toán  B
48 Huỳnh Ngọc Thoại GV THPT Lê Hồng Phong B
49 Đỗ Thị Kim Lương GV THPT Lê Hồng Phong Văn B
50 Nguyễn Thị  Thơm GV THPT Lê Hồng Phong Văn B
51 Phạm Thiên Phong GV THPT Lê Hồng Phong Thể dục B
52 Nguyễn Văn Tâm GV THPT Lê Hồng Phong Thể dục B
53 Đỗ Xuân Vỵ TT THPT Lê Hồng Phong Thể dục B
54 Đỗ Ngọc  Lãm TT THPT Lê Hồng Phong Toán B
55 Huỳnh Văn Nương GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
56 Nguyễn Ngọc  Phát GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
57 Châu Văn Tốc GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
58 Trần Minh  Thiên GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
59 Trần Minh  Thỏa GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
60 Nguyễn Thanh Vỹ GV THPT Lê Hồng Phong Toán B
61 Hồ Thị  Len GV THPT Lê Hồng Phong Địa B
62 Phạm Thị  Khương  TT THPT Lê Hồng Phong Sử-
 GDCD
B
63 Lê Thị Thanh  Thúy GV THPT Lê Hồng Phong Sử- GDCD B
64 Huỳnh Thị An Thịnh GV THPT Lê Hồng Phong Sử- GDCD B
65 Võ Xuân  Viên GV THPT Lê Hồng Phong Sử- GDCD B
66 Trần Thị Kim  Oanh GV THPT Lê Lợi Anh B
67 Lương Thị Ngọc  Thoả GV THPT Lê Lợi Anh B
68 Nguyễn  Phúc HT THPT Lê Lợi Quản lý B
69 Nguyễn Thành  Phụng GV THPT Lê Lợi Văn B
70 Phan Bùi  Oanh TT THPT Lê Lợi B
71 Nguyễn Thanh  Việt GV THPT Lê Lợi B
72 Nguyễn Lê  Hoàng GV THPT Lê Lợi Thể dục B
73 Trần Quang  Tuyến GV THPT Lê Lợi Toán B
74 Phạm Ngọc  Tuấn GV THPT Lê Lợi Toán B
75 Traàn Minh Sôn GV THPT Lê Thành Phương Hoá B
76 Phan Quốc Huy P.HT THPT Lê Thành Phương Sinh B
77 Nguyeãn Thò EÙn GV THPT Lê Thành Phương Địa B
78 Ñaøo Taán  Tröïc GV THPT Lê Thành Phương Văn B
79 Leâ Dieãm Phöông GV THPT Lê Thành Phương Văn B
80 Nguyeãn T Tuyeát Mai GV THPT Lê Thành Phương Văn B
81 Nguyeãn Ngoïc  Tónh GV THPT Lê Thành Phương B
82 Huỳnh Tấn  Quảng GV THPT Lê Thành Phương Tin B
83 Tô Ngọc  Huy GV THPT Lê Thành Phương Toán B
84 Traàn Thò Kim Oanh GV THPT Lê Thành Phương Toán B
85 Nguyễn Thị Thu Duyên GV THPT Lê Trung Kiên Anh B
86 Lê Thị Văn Thơ GV THPT Lê Trung Kiên Hoá B
87 Nguyễn Thị Thu Nguyệt GV THPT Lê Trung Kiên Sinh B
88 Lê Văn Tuyến BT Đoàn THPT Lê Trung Kiên Tin B
89 Phan Trọng Hải GV THPT Lê Trung Kiên Toán B
90 Ngô Thị Hồng Thắm GV THPT Lê Trung Kiên Văn B
91 Nguyễn Thị Nữ GV THPT Lê Trung Kiên Văn B
92 Nguyễn Hữu Hưng GV THPT Lê Trung Kiên Toán B
93 Phạm Văn Việt GV THPT Lê Trung Kiên Toán B
94 Nguyễn Tước GV THPT Lê Trung Kiên Toán B
95 Võ Quang Tải GV THPT Lê Trung Kiên Toán B
96 NGUYỄN THỊ THU  GV THPT Lê Trung Kiên Địa B
97 Nguyễn Thị GV THPT Lê Trung Kiên Sử B
98 Trần Thị Thu Bình GV THPT Lê Trung Kiên Sử B
99 Lê Thị Tạo NV Thư viện THPT Lê Trung Kiên Thư viện B
100 Lê Đăng Xuân HT THPT Ngô Gia Tự Quản lý B
101 Hoàng Ngọc  Sơn PHT THPT Ngô Gia Tự Sinh  B
102 Võ Thị Bích Vương Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Sinh  B
103 Đỗ Thị Xuân Nga TT THPT Ngô Gia Tự Văn B
104 Thái Thị Mỹ Hảo Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Văn B
105 Trần Yên Tịnh Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Thể dục B
106 Nguyễn  Tổ trưởng THPT Ngô Gia Tự Toán B
107 Lê Trung  Thành Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Toán B
108 Huỳnh Văn Khánh Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Toán B
109 Huỳnh Việt  Tân Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Toán B
110 Phạm Thị  Mai Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Sử B
111 Nguyễn Thị Thu  Giang Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Sử B
112 Nguyễn Tân  Thanh GV THPT Nguyễn Du Anh B
113 Huỳnh Thị Kim Miên GV THPT Nguyễn Du Hoá B
114 Nguyễn Thị Tâm GV THPT Nguyễn Du Hoá B
115 Đỗ Thị Hồng  Phấn GV THPT Nguyễn Du Sinh B
116 Phan Đình Huy GV THPT Nguyễn Du Văn B
117 Đặng Bích Phượng GV THPT Nguyễn Du Văn B
118 Lý Thị Thuỷ GV THPT Nguyễn Du Văn B
119 Đinh Hoài Lưu GV  THPT Nguyễn Du Toán B
120 Trần Ấn GV  THPT Nguyễn Du Sử B
121 Nguyễn Ngọc  Hiến GV THPT Nguyễn Huệ Anh B
122 Nguyễn Thị Tố  Hoa GV THPT Nguyễn Huệ Sinh B
123 Nguyễn Thị Ngọc  Liên GV THPT Nguyễn Huệ Văn B
124 Đoàn Thị Ngọc  Trang GV THPT Nguyễn Huệ Văn B
125 Nguyễn Thị  GV THPT Nguyễn Huệ Văn B
126 Nguyễn Hữu  Phước GV THPT Nguyễn Huệ B
127 Trần Thị Kim  Hương GV THPT Nguyễn Huệ B
128 Nguyễn Thị  Sâm GV THPT Nguyễn Huệ Thể dục B
129 Lê Văn  Son GV THPT Nguyễn Huệ Toán B
130 Nguyễn  Phát GV THPT Nguyễn Huệ Toán B
131 Cao Đức  Đệ GV THPT Nguyễn Huệ Toán B
132 Đặng Minh  Nhựt GV THPT Nguyễn Huệ Sử B
133 Bùi Hữu  Thắng GV THPT Nguyễn Huệ Sử B
134 Trần Xuân  Tòng GV THPT Nguyễn Văn Linh Anh B
135 Bùi Thị Thuý Phượng GV THPT Nguyễn Văn Linh Anh B
136 Ngô Văn  Huy TT THPT Nguyễn Văn Linh B
137 Nguyễn Hoàng GV THPT Nguyễn Văn Linh B
138 Trần Văn  Khoa TT THPT Nguyễn Văn Linh Toán B
139 Dương Bích Hải Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Anh B
140 Trần Thị Ry Giáo viên THPT Phan Bội Châu Anh B
141 Trần Thị Ngọc Quý Giáo viên THPT Phan Bội Châu Văn B
142 Nguyễn Thị Nhạn Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Văn B
143 Phan Thị Vân  Nam Giáo viên THPT Phan Bội Châu Văn B
144 Nguyễn Văn Việt Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Toán B
145 Trịnh Quốc  Sách Giáo viên THPT Phan Bội Châu Toán B
146 Phạm Văn Thanh Giáo viên THPT Phan Bội Châu Sử B
147 Lê Văn  Thành GV THPT Phan Đình Phùng Hoá B
148 Nguyễn Thị Nguyên Phước GV THPT Phan Đình Phùng Hoá B
149 Nguyễn Xuân Hồng GV THPT Phan Đình Phùng Tin B
150 Phạm Thị Hiền GV THPT Phan Đình Phùng Toán B
151 Trần Ngọc  Dũng GV THPT Phan Đình Phùng Sử B
152 Nguyễn Tấn  Hiền GV THPT Trần Phú Lý – KTCN B
153 Nguyễn Minh  Hoàng GV THPT Trần Phú Lý – KTCN B
154 Lê Văn  Đoàn GV THPT Trần Phú Lý – KTCN B
155 Huỳnh Lê   Cường GV THPT Trần Phú Lý – KTCN B
156 Trần Hoàn  GV THPT Trần Phú Lý – KTCN B
157 Nguyễn Thị  Hạnh GV THPT Trần Phú Toán B
158 Trương Thị Phương  Liên GV THPT Trần Phú Toán B
159 Nguyễn Kim  Hùng GV THPT Trần Phú Toán B
160 Đoàn Thị Kim  Thanh GV THPT Trần Phú Địa B
161 Nguyễn Kim   Hùng GV THPT Trần Phú Sử – GDCD B
162 Nguyễn Thị Mỹ  Kim GV THPT Trần Phú Sử – GDCD B
163 Đỗ Thị  Yến GV THPT Trần Quốc Tuấn Anh B
164 Nguyễn Thị Kim GV THPT Trần Quốc Tuấn Anh B
165 Phạm Huy Văn GV THPT Trần Quốc Tuấn Anh B
166 Lê Văn  Nho GV THPT Trần Quốc Tuấn Anh B
167 Trần Thị Hồng  Hoa GV THPT Trần Quốc Tuấn Hoá B
168 Nguyễn Hữu GV THPT Trần Quốc Tuấn Hoá B
169 Lương Thị Kim Thư GV THPT Trần Quốc Tuấn Sinh B
170 Trương Thanh Long PHT THPT Trần Quốc Tuấn Quản lý B
171 Đào Thanh Khiết GV THPT Trần Quốc Tuấn B
172 Nguyễn Thị Xuân Sang Giáo viên THPT Trần Suyền Anh B
173 Nguyễn Xuân Thái Tổ trưởng THPT Trần Suyền B
174 Nguyễn Tấn Du Giáo viên THPT Trần Suyền B
175 Nguyễn Lương Phú Tổ trưởng THPT Trần Suyền Toán B
176 Phan Ái Phúc GV THPT Trần Suyền Toán B
177 Nguyễn Nam GV THPT Trần Suyền Toán B
178 Trình Thị Trúc Lan GV THPT Trần Suyền Lịch sử B
179 Nguyễn Thị Đính GV THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Hoá B
180 Nguyễn Thị Hoàng Hạt GV THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Sinh B
181 Huỳnh Thị Phúc GV THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Anh B
182 Lê Thị Hê Len GV THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Văn B
183 Dương Thị Thiên Thư GV THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Địa B
184 Lê Tấn  Hồng Kế toán THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Kế toán B
185 Nguyễn Thị Cẩm Giao TT THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Sử B
186 Döông Ngoïc  Bình Tröôûng phoøng TT- GDTX tỉnh Văn B
187 Nguyeãn Vaên Thaùi TT- GDTX tỉnh Quản lý B
188 Phaïm Trung  Thành Giaùm Ñoác TT- KTTH-HN Đồng Xuân Quản lý B
189 Tröông Thò  Luận GV TT- KTTH-HN Đồng Xuân Tin B
190 Nguyeãn Troïng  Luật GV TT- KTTH-HN Đồng Xuân Tin B
191 Nguyễn Thị Lan Trang GV TT- KTTH-HN Sông Cầu Nấu ăn B
192 Đỗ Minh  Hoàng TT- KTTH-HN Sông Cầu Quản lý B
193 Đặng Nguyên Ảnh TT TT- KTTH-HN Sông Cầu B
194 Đỗ Thị Thanh Thuý GV TT- KTTH-HN Sông Cầu Tin B
195 Nguyeãn Ñöùc Hoàng  Loan GV TT- KTTH-HN Tuy An Nấu ăn B
196 Nguyeãn Xuaân Hiền TT- KTTH-HN Tuy An Quản lý B
197 Phaïm Huøng  Phong P.GĐ TT- KTTH-HN Tuy An Quản lý B
198 Nguyeãn Thò Tuyeát  Hạnh GV TT- KTTH-HN Tuy An Cắt may B
199 Tröông Coâng   Định GV TT- KTTH-HN Tuy An Điện dân dụng B
200 Nguyễn Thị Oanh TT TT- KTTH-HN Tuy Hoà Nấu ăn B
201 Lê Sanh  Tùng TT- KTTH-HN Tuy Hoà Nghề PT B
202 Nguyễn Đăng Đúng P.GĐ TT- KTTH-HN Tuy Hoà Nghề PT B
203 Nguyễn Ngọc Phương TT TT- KTTH-HN Tuy Hoà Điện B
204 Nguyễn Khoa Sơn GV TT- KTTH-HN Tuy Hoà Điện B
205 Dương Chí Tâm Đào tạo TT- KTTH-HN Tuy Hoà Tin B
206 Nguyễn Sanh  Thành TT TT- KTTH-HN Tuy Hoà Tin B 
207 Nguyễn Hoàng Năng GV TT- KTTH-HN Tuy Hoà Tin B
208 Trương  Hoàn TT-KTTH-HN Phú Hoà Quản ý B
209 Nguyễn Xuân  Quý GV TT-KTTH-HN Phú Hoà Nghề PT B
210 Lê Thị Mai GV TT-KTTH-HN tỉnh Tin B

 
 
     

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn