http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

Chào mừng năm học mới 2008-2009

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC-SKKN NGÀNH GIÁO DỤC

STT Nội dung chi tiết
1 Danh sách đề tài khoa học-skkn xếp loại B năm học 2007-2008
1 Danh sách đề tài khoa học-skkn xếp loại A năm học 2007-2008
 

TT HỌ
(1)
TÊN
(2)
CHỨC VỤ
(3)
ĐƠN VỊ
(4)
MÔN
(5)
HĐKH NGÀNH
XẾP LOẠI
1 Nguyễn Đình Loan HP  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Hoá A
2 Đỗ Thị Thanh  Tịnh GV  Cấp 2-3 Phan Chu Trinh Địa A
3 Nguyễn Thị  GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Hoá A
4 Đặng Kế Huân GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Hoá A
5 Lê Thị Tố Nga GV  Cấp 2-3 Sơn Thành Sinh  A
6 Nguyễn Như Sơn GV  Cấp 2-3 Sơn Thành KTCN A
7 Trần Quốc  Nhuận P. HT
phụ trách
 Cấp 2-3 Sơn Thành Địa A
8 Trần Doãn  An GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Hoá A
9 Nguyễn Minh Đắc P. HT  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Toán. A
10 Trần Phi  Lam GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Văn A
11 Trần Trọng  Trí GV  Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Địa A
12 Vũ Thị Hồng Liên GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Hoá A
13 Nguyễn Chí  Sanh P. HT  Cấp 2-3 Xuân Phước CNTT A
14 Lê Thị Hoa P. HT  Cấp 2-3 Xuân Phước Lịch sử A
15 Lê Hoài Tiên GV  Cấp 2-3 Xuân Phước Lịch sử A
16 Nguyễn Thị  Thủy GV THPT  Lương Văn Chánh  Anh A
17 Trần Thị Phương  Nga GV THPT  Lương Văn Chánh  Hoá A
18 Đặng Thị Xuân  Hương Tổ trưởng THPT  Lương Văn Chánh  Văn A
19 Trần Thị Hồng  An GV THPT  Lương Văn Chánh  Văn A
20 Lê Thị  Thơ  GV THPT  Lương Văn Chánh  Văn A
21 Hồ Tấn Nguyên  Minh BT Đoàn THPT  Lương Văn Chánh  Văn A
22 Đàm Thị Kim  Hoa GV THPT  Lương Văn Chánh    A
23 Trần Đắc  Hùng GV THPT  Lương Văn Chánh    A
24 Phạm  An P. HT THPT BC Nguyễn Công Trứ Văn A
25 Nguyễn Thanh  Sơn HT THPT BC Nguyễn Công Trứ Quản lý A
26 Lê Văn  Toàn GV THPT BC Nguyễn Công Trứ Sử A
27 Nguyễn Thị  Diễm GV THPT BC Nguyễn Trãi Văn A
28 Hoàng Ngọc  Thuỷ TT THPT BC Nguyễn Trường Tộ Địa A
29 Trương Thị Thu Hoa TT THPT Lê Hồng Phong Anh A
30 Nguyễn Xuân  Tỵ GV THPT Lê Hồng Phong Anh A
31 Phan Ngọc  Anh GV THPT Lê Hồng Phong Hoá A
32 Nguyễn Sĩ  Bảo GV THPT Lê Hồng Phong Hoá A
33 Trần Thị  Hòa TT THPT Lê Hồng Phong Hoá A
34 Nguyễn Bảo  Hòa GV THPT Lê Hồng Phong Hoá A
35 Thái Thị Minh Hồng GV THPT Lê Hồng Phong Hoá A
36 Lê Văn  Minh GV THPT Lê Hồng Phong Hoá A
37 Lê Thành  Phương Chủ tịch CĐ THPT Lê Hồng Phong Hoá A
38 Hà Kim Chi GV THPT Lê Hồng Phong A
39 Phạm Văn  Phi TT THPT Lê Hồng Phong A
40 Đặng Thu  Sang GV THPT Lê Hồng Phong A
41 Văn Kim  Hoàng TT THPT Lê Hồng Phong Toán A
42 Thái Văn  Long P.Bí Thư THPT Lê Hồng Phong Toán A
43 Lưu Văn  Liên GV THPT Lê Hồng Phong Sinh  A
44 Trần Thanh Tùng TT THPT Lê Hồng Phong Sinh  A
45 Hồ Thị Ngọc  Quy TT THPT Lê Lợi Hoá A
46 Huỳnh Thị Diễm  Trang GV THPT Lê Lợi Hoá A
47 Lê Sỹ  Nam TT THPT Lê Lợi Văn A
48 Võ Phú  Xuân GV THPT Lê Lợi Tin A
49 Phan Trọng  Sơn GV THPT Lê Lợi Sử A
50 Nguyễn Ngọc Quý GV THPT Lê Thành Phương Hoá A
51 Nguyeãn T Thu Thanh GV THPT Lê Thành Phương Hoá A
52 Bùi Ngọc Bửu GV THPT Lê Thành Phương Văn A
53 Huỳnh Vũ Chương GV THPT Lê Trung Kiên Anh A
54 TRẦN THỊ UYÊN GV THPT Lê Trung Kiên Hoá A
55 NGUYỄN NGỌC VINH GV THPT Lê Trung Kiên Hoá A
56 NGUYỄN VĂN TRỌNG GV THPT Lê Trung Kiên Hoá A
57 Văn Thị Phương Như GV THPT Lê Trung Kiên Sinh A
58 Nguyễn Thị Ngọc Ái PHÓ HT THPT Lê Trung Kiên Anh A
59 Trương Thị Minh Hiếu GV THPT Lê Trung Kiên A
60 Lê Tấn Dũng PHÓ HT THPT Lê Trung Kiên Sử A
61 Lê Duy Nhất GV THPT Lê Trung Kiên Sử A
62 Nguyễn Bảo Toàn GV THPT Lê Trung Kiên Sử A
63 Nguyễn Chí Công CT CĐ THPT Lê Trung Kiên Văn A
64 Phạm Đình  Tiềm Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Hoá A
65 Lê Thị Như Quỳnh Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Hoá A
66 Lê Thị Thanh  Tạo PHT THPT Ngô Gia Tự GDCD A
67 Đinh Thị  Huệ Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Văn A
68 Nguyễn Trọng  Thế Tổ trưởng THPT Ngô Gia Tự A
69 Nguyễn Đình  Trĩ Giáo viên THPT Ngô Gia Tự A
70 Võ Thị  Phượng Giáo viên THPT Ngô Gia Tự Tin A
71 Trần Thế  Vấn Tổ trưởng THPT Ngô Gia Tự Tin A
72 Mai Tấn Điện Tổ trưởng THPT Ngô Gia Tự Sử A
73 Vũ Văn Hoành GV THPT Nguyễn Du A
74 Huỳnh Trần Công Nhiên GV THPT Nguyễn Huệ Anh A
75 Nguyễn Thị Thanh Tâm GV THPT Nguyễn Huệ Hoá A
76 Nguyễn Thị Xuân Viên GV THPT Nguyễn Huệ Hoá A
77 Nguyễn Duy  Hiền GV THPT Nguyễn Huệ Sinh A
78 Trần  Toàn GV THPT Nguyễn Huệ A
79 Cao Sỹ  Dũng GV THPT Nguyễn Huệ A
80 Lê Thị  Thanh GV THPT Nguyễn Huệ A
81 Nguyễn Thị Phương  Loan GV THPT Nguyễn Huệ A
82 Đặng Thị Hải  Anh GV THPT Nguyễn Huệ A
83 Nguyễn Thị Thanh Truyền GV THPT Nguyễn Huệ A
84 Nguyễn Thị  Hiền GV THPT Nguyễn Huệ Sử A
85 Nguyễn Thị Hải Yến P. HT THPT Nguyễn Văn Linh Anh A
86 Nguyễn Đình  Diêm HTrưởng THPT Nguyễn Văn Linh A
87 Dương Bình  Minh GV THPT Nguyễn Văn Linh Văn A
88 Nguyễn Quốc Dân BT ĐOÀN THPT Nguyễn Văn Linh Toán A
89 Huỳnh Anh  Tuấn GV THPT Nguyễn Văn Linh Địa A
90 Nguyễn Ngọc Thanh Yên Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Hoá A
91 Trần Trọng  Cai Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Sinh A
92 Nguyễn Minh Trị Giáo viên THPT Phan Bội Châu Sinh A
93 Nguyễn Bình  Nguyên Giáo viên THPT Phan Bội Châu Sinh A
94 Nguyễn Đình  Ba Giáo viên THPT Phan Bội Châu Văn A
95 Lê Thị Tài Thư viện THPT Phan Bội Châu Thư viện A
96 Lê Trung  Toàn TT THPT Phan Đình Phùng Sinh A
97 Nguyễn Thị Dung GV THPT Phan Đình Phùng Văn A
98 Lê Tấn Thi GV THPT Phan Đình Phùng A
99 Đinh Quang  Trị GV THPT Phan Đình Phùng Toán A
100 Trần Thị   Nương GV THPT Trần Phú Hoá A
101 Trần Đăng  Khoa GV THPT Trần Phú Hoá A
102 Lê Hoàng Hoa GV THPT Trần Quốc Tuấn A
103 Đào Văn  Chánh GV THPT Trần Quốc Tuấn Toán A
104 Trần Nguyễn Diễm Trang Giáo viên THPT Trần Suyền Hoá A
105 Đặng Thanh Hải CT Công đoàn THPT Trần Suyền Văn A
106 Lê Minh Huệ Phó hiệu trưởng THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Quản lý A
107 Lê Xuân  Quang HT THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Sinh A
108 Mai Thị Thanh Tâm P>HT THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Sử A
109 Trần Thị Lệ Thủy TT THPT.BC Nguyễn T .M. Khai Văn A
110 Leâ Vaên  Nam P Giaùm Ñoác TT- KTTH-HN Đồng Xuân Tin A
111 Leâ Phuïng  Hoàng GV TT- KTTH-HN Tuy An Sữa chữa xe máy A
112 Phạm Hồng Thái PGĐ TT-KTTH-HN Phú Hoà Quản ý A
113 Ng. Hùng Thanh GV TT-KTTH-HN tỉnh Hướng
nghiệp
A
114 Đào Thị Minh Bắc GV TT-KTTH-HN tỉnh Hướng
nghiệp
A
115 Nguyễn Thị Trữ P. GĐ TT-KTTH-HN tỉnh Hướng
nghiệp
A
116 Lê Văn Nghị GV TT-KTTH-HN tỉnh Chăn nuôi A
117 Phan Mậu Trung P. GĐ TT-KTTH-HN tỉnh Nghề PT A
118 Diệp Tư Thảo GV TT-KTTH-HN tỉnh Hướng
nghiệp
A
119 Nguyễn Đăng Ý Giám đốc TT-KTTH-HN tỉnh Quản lý A
120 Trần Văn Thống GV TT-KTTH-HN tỉnh Tin A

 
 
     

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn